EDS Elektronik Denetleme Sistemi

EDS Elektronik Denetleme Sistemi

Ürün - Proje Özellikleri

TRAFFİX EDS SİSTEMİ : Traffix Elektronik Denetleme Sistemi, trafik akışının kontrolü ve ulaşım iyileştirilmesinin yapılması için , kent yaşantısının kurallara uygun olması için, standartlar dahilinde bir yapıya kavuşturulması için, trafikte kural ihlali yapan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile geliştirilen bir denetleme sistemidir. “EDS Nedir ? Neden gereklidir?” sorusuna şu şekilde yanıt verebiliriz:

Traffix EDS Sistemi Nedir ?

Traffix EDS, trafik akışının kontrolü ve ulaşım optimizasyonun yapılması, kent yaşantısının kurallara uygun, belli normatif yapıya kavuşturulması için ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile geliştirilen bir denetleme sistemidir.

Traffix EDS, kural ihlali yapan araçların sensörler aracılığı ile tespiti sonrası, görüntü işleme yazılımları ile aracın plakasının tespit edilerek ilgili kanunda öngörülen cezaya tabii tutulmasını kapsar.

Traffix EDS Sistemin Amacı

 • Caydırıcılık unsurunu kullanarak sürücülerin trafik kurallarına azami oranda uymalarını sağlamak böylece sürücü kültürünü olumlu yönde yeniden şekillendirmek
 • Kural ihlali yaparak, insanların can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren araçları ihlal görüntüleri ile birlikte tespit edip kayıt altına almak
 • Trafik kurallarının insandan bağımsız bir şekilde sürekli olarak takip edilmesi, böylelikle sürücülerin kurallara uyması ile trafik düzeninin sağlanması
 • Traffix EDS noktalarından geçiş yapan araçların görünen özelliklerinin, kayıtlı özlük bilgileriyle tutarlı olup olmadığının kontrol edilmesi ve gerektiğinde bu tespitler aracılığı ile yetkili mercilere otomatik bildirilmesi
 • Traffix EDS sistemi tüm şehir içi trafikte denetim boşluğundan oluşabilecek kural ihlallerinin önüne geçmek için tasarlanmıştır.

Traffix EDS Sistemin Yapısı

 • Kural ihlali yapan araçların elektronik ortamda otomatik tespit edilmesi
 • Tespit edilen ihlal görüntülerinin, kayıt ve saklama fonksiyonlarının geriye dönük sorgu yapısına uygun şekilde gerçekleştirilmesi
 • Sayısal görüntü üzerinde plaka tespiti,
 • İhlal görüntülerinin dijital imza teknikleri kullanılarak güvenliğinin sağlanması,
 • Tüm Traffix EDS uygulamaları tek merkezden yönetilebilir, otomatik ihlal algılama özelliğine sahip olması,
 • Plaka, ihlal, zaman, bölge bilgilerine göre sorgulama yapılabilmesi,
 • İhlal kaydı gerçekleşen tüm verilerin güvenli ortamda tutulması ve raporlanması.

Traffix EDS Sistemi Neden Gereklidir. ?

Kazaların önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına azami düzeyde uyumunun sağlanması, trafik durumunun gerçek zamanlı görüntülenmesi ve izlenmesi, değerli trafik verisi elde etme.

Traffix EDS Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sistemi :

Traffix EDS Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sistemi Trafikte seyir halinde oluşabilecek acil durumlarda ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için ayrılmış olan emniyet şeridinin zorunlu haller haricinde kullanılmaması, can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için anayollar üzerindeki emniyet şeritlerinde seyir eden araçların tespit edilmesine yönelik bir sistemdir.İl ve İlçe Bazlı tüm yollarda uygulanabilecek olan bu sistem Emniyet şeridi ihlallerini merkeze bildiren elektronik ortamda tespit edebilme özelliğidir.

Traffix Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi (KİTS): Traffix EDS Sistemi içeriğinde Sinyalize kavşaklarda kırmızı ışık yanarken geçen (kırmızı ışık ihlali yapan) sürücüleri tespit etmek amacıyla kullanılır. Genel olarak özellikleri şunlardır: Şerit bazlı kırmızı ışık ihlal tespiti, Plaka tanıma, 7/24 kırmızı ışık ihlal tespiti, Uzaktan erişim, sinyalizasyondaki arıza durumunda otomatik olarak bekleme, Trafik polisinin kavşağı yönettiği durumlarda merkezden sistemi kapatabilme (opsiyonel), Yüksek çözünürlüklü video kaydı, Otomatik ceza makbuzu düzenleme.

Traffix Koridor Hızı İhlal Tespit Sistemi (Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi – OHTS): Yollarda sadece bir noktada değil, seyir halindeki ortalama hızı tespit etmeye yönelik sistemlerdir. Yol giriş ve çıkışına yerleştirilen hız ölçüm cihazları aracılığıyla ortalama hız hesaplanmakta ve hız ihlalinin olup olmadığı tespit edilmektedir. Genel olarak özellikleri şunlardır: Uzaktan müdahale, 7/24 hız ihlal tespiti, Plaka tanıma, Fotoğraflama, Video kaydı.